Nhận xét Polished Là Gì – Nghĩa Của Từ Polished

Tổng hợp Polished Là Gì – Nghĩa Của Từ Polished là chủ đề trong nội dung hiện tại của Tên game hay Kiemvumobile.com. Theo dõi bài viết để biết chi tiết nhé.

Dịch Sang Tiếng Việt: polishing //

*Chuyên ngành kỹ thuật
-sự đánh bóng
-sự mài nhẵn
*Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
-phương pháp khử sạch
*Lĩnh vực: xây dựng
-sự mài (bóng)
-sự rà

Cụm Từ Liên Quan :

Bạn đang xem: Polished là gì

acid polishing //

*Chuyên ngành kỹ thuật
-mài axit
*Lĩnh vực: xây dựng
-sự đánh bóng bằng axit

bar-polishing machine //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: cơ khí & công trình
-máy đánh bóng phôi thanh

chemical polishing //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
-sự đánh bóng hóa học

cork polishing //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: cơ khí & công trình
-vòng đệm lie

cream polishing //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: cơ khí & công trình
-bột mài (nhão)

electrode polishing //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: điện
-mài điện cực
*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: điện
-mài điện cực

fire polishing //

*Chuyên ngành kỹ thuật
-đánh bóng bằng lửa
-gia công tinh bằng lửa
-vật liệu chịu lửa
*Chuyên ngành kỹ thuật
-đánh bóng bằng lửa
-gia công tinh bằng lửa
-vật liệu chịu lửa

flame polishing //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: xây dựng
-sự đánh bóng bằng lửa
*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: xây dựng
-sự đánh bóng bằng lửa

flexible belt polishing //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: xây dựng
-sự đánh bóng bằng dải mềm
*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: xây dựng
-sự đánh bóng bằng dải mềm

glass polishing machine //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: cơ khí & công trình
-máy đánh bóng kính (gương)

grinding and polishing machine //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: xây dựng
-máy mài và đánh bóng

mechanical polishing //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: điện lạnh
-đánh bóng cơ học
*Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
-sự đánh bóng bằng máy

metallurgical polishing machine //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: cơ khí & công trình
-thiết bị mài bóng mẫu

parquet polishing machine //

*Chuyên ngành kỹ thuật
-máy đánh bóng sàn
*Lĩnh vực: xây dựng
-máy đánh bóng (sàn) packe

polishing barrel //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: ô tô
-tang (trống) để đánh bóng

polishing chip //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: cơ khí & công trình
-phoi đánh bóng

polishing clamp //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: cơ khí & công trình
-gá kẹp đánh bóng

polishing closure //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: cơ khí & công trình
-vải đánh bóng

polishing composition //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: cơ khí & công trình
-thuốc đánh bóng

Xem thêm: Soft Là Gì

polishing cone //

*Chuyên ngành kinh tế
-thớt cối hình nón để xoa gạo
*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: cơ khí & công trình
-côn đánh bóng

polishing finish //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: xây dựng
-sự đánh bóng hoàn thiện

polishing head //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: cơ khí & công trình
-đầu tiện bóng
-máy tiện đánh bóng

polishing lathe //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: cơ khí & công trình
-đầu tiện bóng.
-máy tiện đánh bóng

polishing machine //

*Chuyên ngành kinh tế
-máy đánh bóng
-máy làm bóng
*Chuyên ngành kỹ thuật
-máy đánh bóng

polishing roll //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: cơ khí & công trình
-trục cán bóng

polishing runner //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: xây dựng
-con lăn đánh bóng
-đá mài bóng

polishing shop //

*Chuyên ngành kỹ thuật
-phân xưởng đánh bóng
-phân xưởng mài sắc
*Lĩnh vực: xây dựng
-phân xưởng mài láng

polishing slate //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: xây dựng
-đá phiến đánh bóng

polishing solution //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: cơ khí & công trình
-dung dịch đánh bóng

polishing speed //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: cơ khí & công trình
-tốc độ đánh bóng

polishing unit //

*Chuyên ngành kỹ thuật
-dụng cụ mài bóng
-thợ đánh bóng
*Lĩnh vực: xây dựng
-thiết bị đánh bóng
-thợ mài rà

polishing varnish //

*Chuyên ngành kỹ thuật
-vécni đánh bóng
*Lĩnh vực: xây dựng
-sơn bóng vecni bóng

polishing wheel //

*Chuyên ngành kỹ thuật
-bánh đánh bóng
-bánh mài
-đá mài
-đĩa đa đánh bóng
-đĩa đánh bóng
*Lĩnh vực: xây dựng
-đá mài bóng
*Lĩnh vực: cơ khí & công trình
-đĩa mài bóng

surface polishing //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: xây dựng
-sự làm sạch bề măt

wire polishing machine //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: cơ khí & công trình
-máy đánh bóng dây (kim loại)

Xem thêm: Cách Lấy Lại Tên đăng Nhập Vietinbank Ipay Là Gì

Từ Điển Anh Việt Oxford, Lạc Việt, Vdict, Laban, La Bàn, Tra Từ Soha – Dịch Trực Tuyến, Online, Từ điển Chuyên Ngành Kinh Tế, Hàng Hải, Tin Học, Ngân Hàng, Cơ Khí, Xây Dựng, Y Học, Y Khoa, Vietnamese Dictionary

Chuyên mục: Hỏi Đáp