Phân tích Drain Là Gì

Nhận xét Drain Là Gì là conpect trong bài viết bây giờ của Kí tự đặc biệt Kiemvumobile.com. Theo dõi bài viết để biết chi tiết nhé.

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Drain là gì

*
*
*

drain

*

drain /drein/ danh từ ống dẫn (nước…), cống, rãnh, mương, máng (y học) ống dẫn lưu sự rút hết, sự bòn rút hết, sự tiêu hao, sự làm kiệt quệa drain on someone”s purse: sự bòn rút tiền của ai (từ lóng) hớp nhỏ (rượu) ngoại động từ ((thường) + off, away) rút, tháo, tiêu (nước); làm ráo nước (quần áo giặt, bát đĩa rửa)to drain off the water: tháo nước uống cạn (nước, rượu)to drain dry; to drain to the dregs: uống cạn (y học) dẫn lưu rút hết, bòn rút hết, tiêu hao, làm kiệt quệto drain the wealth of a country: bòn rút hết của cải của một nướcto drain someone of his property: lấy hết của cải của ai, bòn rút hết tài sản của ai nội động từ ((thường) + off, away) chảy đi, thoát đi, tiêu đi (nước…) ráo nước (quần áo giặt, bát đĩa rửa) (+ through) chảy ròng ròng, chảy nhỏ giọt (qua…)
chảy đichảy máuống dẫn mángsự rút hếtsự tiêu haodrain on the resources: sự tiêu hao tài nguyênthất thoátbrain drain: thất thoát chất xámdollar drain: thất thoát đô labasket drainlỗ tháo có lưới chắnbrain drainchảy chất xámbrain drain (brain-drain)sự thu hút trí thức ra nước ngoài-CHẢY MÁU CHẤT XÁMbrain drain (brain-drain)xuất huyết nãocapital drainsự xuất huyết vốncash drainsự hạn chế tạo ra tiền mặtdrain hold-overcửa tháodrain hold-overlỗ tháodrain of foreign currencysự chảy ngoại tệ ra nước ngoài, tiêu hao ngoại tệdrain of goldsự chảy vàng ra nước ngoài, tiêu hao vàngdrain of moneyđào thoát tư bảndrain of moneysự chảy vốn ra nước ngoàidrain on cashsự chảy tiền mặt ra nước ngoàidrain on cashtiêu hao tiền mặtgold drainsự chảy vàng ra nước ngoàiinternal drainluồng tiền chảy vào lưu thônginternal drainsự rút tiền vào lưu thông nội địatax drainsự trích thuế danh từ o ống hút nước, kênh, mương, máng; sự bòn rút, sự làm kiệt quệ động từ o tháo, tiêu, làm kiệt quệ § catch drain : rãnh tháo nước, kênh hút nước § counter drain : hầm chứa nước chưa lọc; kênh ngầm phụ; kênh bị rò § efficient drain : dòng thoát nước, dòng rẽ (của một con sông) § drain sample : mẫu tháo xả, mẫu lấy ở cửa ra của thùng chứa

*

Xem thêm: Bao Bì Tiếng Anh Là Gì, Bao Bì Nhựa Cán Mỏng Tiếng Anh Là Gì

*

*

drain

Từ điển Collocation

drain noun

1 pipe/hole that dirty water goes down

ADJ. blocked

VERB + DRAIN block | clear, unblock | lay They were busy laying the drains for the new houses.

2 sth that uses up time/money/resources

ADJ. heavy, major, serious | brain scientists joining the brain drain (= moving to a country where they can work in better conditions and earn more)

PREP. ~ on These losses have been a major drain on the company”s resources.

Từ điển WordNet

n.

tube inserted into a body cavity (as during surgery) to remove unwanted materiala gradual depletion of energy or resources

a drain on resources

a drain of young talent by emigration

v.

deplete of resources

The exercise class drains me of energy

empty of liquid; drain the liquid from

We drained the oil tank

Xem thêm: Boomer Là Gì – Baby định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

English Slang Dictionary

to wear out; to exhaust; to annoy:“That girl had totally drained me; I wish she”d leave”

Microsoft Computer Dictionary

n. 1. In an FET, the electrode toward which charge carriers (electrons or holes) move from the source under control of the gate. See also FET, gate (definition 2), MOSFET, source (definition 2). 2. See current drain.

English Synonym and Antonym Dictionary

drains|drained|drainingsyn.: deprive draw off dry empty exhaust filter spend use

Chuyên mục: Hỏi Đáp