Sự thật về Set Off Là Gì – 10 Cụm động Từ Với Set Trong Tiếng Anh

Nhận xét Set Off Là Gì – 10 Cụm động Từ Với Set Trong Tiếng Anh là ý tưởng trong bài viết hiện tại của Kiemvumobile.com. Tham khảo content để biết đầy đủ nhé.

Set-Off là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Set-Off – Definition Set-Off – Kinh tế

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh Set-Off
Tiếng Việt Sự Bù Trừ (Nợ); Khoản Bút Toán Bù Trừ
Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa – Khái niệm

Set-Off là gì?

Trong luật, đặt ra hoặc đặt lưới là các kỹ thuật pháp lý được áp dụng giữa những người có quyền và trách nhiệm chung, thay thế các vị trí tổng thể bằng các vị trí ròng. Nó cho phép các quyền được sử dụng để thanh toán các khoản nợ mà các khiếu nại chéo tồn tại giữa nguyên đơn và bị đơn. Kết quả là các khiếu nại gộp của nợ tương hỗ tạo ra một yêu cầu ròng duy nhất. Yêu cầu ròng được gọi là một vị trí ròng. Nói cách khác, đặt ra là quyền của một con nợ để cân bằng các khoản nợ lẫn nhau với một chủ nợ. Trong các điều khoản kế toán, các khoản bù trừ còn được gọi là hòa giải. Để xác định một khoản bù trừ, chỉ cần trừ đi khoản nợ nhỏ hơn từ khoản lớn hơn.

Bạn đang xem: Set off là gì

Set-Off là Sự Bù Trừ (Nợ); Khoản Bút Toán Bù Trừ.Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa – Giải thích

Set-Off nghĩa là Sự Bù Trừ (Nợ); Khoản Bút Toán Bù Trừ.

Xem thêm: Chill Nghĩa Là Gì – Cách Dùng Từ Chill Trong Tiếng Anh

Bất kỳ số dư nào còn lại do một trong hai bên vẫn còn nợ, nhưng phần còn lại của các khoản nợ lẫn nhau đã được đặt ra. Sức mạnh của các vị trí ròng là giảm tiếp xúc tín dụng, đồng thời nắm giữ yêu cầu về vốn pháp định và lợi thế thanh toán, góp phần ổn định thị trường. Đối với thị trường tài chính, các vị trí ròng là rất quan trọng.

Xem thêm: Cfa Là Gì – Kinh Nghiệm Tự Học Cfa Bài Viết Này

Definition: In law, set-off or netting are legal techniques applied between persons with mutual rights and liabilities, replacing gross positions withpositions. It permits the rights to be used to discharge the liabilities where cross claims exist between a plaintiff and a respondent. The result being that the gross claims of mutual debt produces a single,claim. Theclaim is known as aposition. In other words, a set-off is the right of a debtor to balance mutual debts with a creditor. In bookkeeping terms, set-offs are also known as reconciliations. To determine a set-off, simply subtract the smaller debt from the larger.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Set-Off

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Set-Off là gì? (hay Sự Bù Trừ (Nợ); Khoản Bút Toán Bù Trừ nghĩa là gì?) Định nghĩa Set-Off là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Set-Off / Sự Bù Trừ (Nợ); Khoản Bút Toán Bù Trừ. Truy cập sotaydoanhtriđể tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

Chuyên mục: Hỏi Đáp