Tổng hợp đường Kính Là Gì – Hình Tròn, Tâm, đường Kính, Bán Kính

Nhận định đường Kính Là Gì – Hình Tròn, Tâm, đường Kính, Bán Kính là conpect trong content hiện tại của Kí tự đặc biệt Kiemvumobile.com. Theo dõi nội dung để biết đầy đủ nhé.

Toán lớp 3 hình tròn tâm đường kính bán kính là một bài học căn bản nhất cung cấp cho trẻ nền tảng hình học để phục vụ cho việc học sau này.

Trong chương trình toán hình học tiểu học, toán lớp 3 hình tròn tâm đường kính bán kính là một bài học căn bản nhất cung cấp cho trẻ nền tảng hình học để phục vụ cho việc học sau này.

Bạn đang xem: đường kính là gì

1. Giới thiệu bài học

Hình tròn được bắt gặp trong thực tế với rất nhiều hình ảnh thân thuộc như mặt cắt quả chanh, bánh xe đạp,…Trong bài học hôm nay, trẻ sẽ được cung cấp các kiến thức xoay quanh hình tròn như các định nghĩa về hình tròn, tâm, bán kính, đường kính và các tính chất của hình tròn.

Để học tốt bài học này, trẻ cần chuẩn bị com-pa để có thể thực hành vẽ hình tròn.

2. Nội dung bài học toán lớp 3 hình tròn tâm đường kính bán kính

2.1 Giới thiệu về hình tròn

*

2.2 Định nghĩa tâm, đường kính, bán kính hình tròn

Định nghĩa hình tròn

*

Tính chất hình tròn

*

2.3 Hình ảnh hình tròn trong thực tế

Một số hình ảnh hình tròn trong thực tế có thể kể đến như:

*
*
*
*

3. Các dạng bài tập toán về hình tròn

3.1 Dạng 1: Xác định tâm, đường kính, bán kính của một hình tròn

Cách làm: Dựa vào các tính chất của hình tròn để xác định tâm, đường kính, bán kính của hình tròn:

Tâm của hình tròn là trung điểm của đường kính.

Độ dài đường kính gấp đôi độ dài bán kính.

Ví dụ: Cho hình tròn sau, hãy điền vào chỗ trống:

*

a.Tâm của hình tròn đã cho là:…

b. Các bán kính của hình tròn đã cho là:…

c. Đường kính của hình tròn là:…

Trả lời:

a) Tâm của hình tròn đã cho là: A

b) Các bán kính của hình tròn đã cho là: AC, AB, AM

c) Đường kính của hình tròn là: BM

3.2 Dạng 2: Tính độ dài bán kính khi biết đường kính và ngược lại.

Cách làm: Dựa vào mối liên hệ giữa bán kính và đường kính: Độ dài đường kính gấp đôi độ dài bán kính.

Ví dụ: Tìm đường kính của hình tròn bán kính 8dm

Trả lời:

Đường kính của hình tròn bán kính 8dm là:

8 x 2 = 16 (dm)

Đáp số: 16dm

3.3. Dạng 3: Vẽ hình tròn khi biết độ dài của bán kính hoặc đường kính.

Xem thêm: định Mức Là Gì – Phương Pháp Xây Dựng định Mức

Cách làm: Để vẽ hình tròn khi biết độ dài của bán kính hoặc đường kính ta phải dùng compa với các bước sau:

Bước 1: Đo độ mở compa bằng độ dài bán kính.

Bước 2: Chấm 1 điểm làm tâm trên giấy.

Bước 3: Đặt đầu nhọn của compa vào tâm, đầu còn lại đặt trên giấy rồi xoay.

Ví dụ:

Vẽ đường tròn tâm O bán kính 3cm

Thực hiện:

Bước 1: Đo độ mở compa 3cm

Bước 2: Chấm 1 điểm tâm O trên giấy.

Bước 3: Đặt đầu nhọn của compa vào tâm O, đầu còn lại đặt trên giấy rồi xoay.

Ta được hình tròn tâm O bán kính 3cm.

4. Bài tập ôn tập

4.1. Đề bài

Bài 1: Cho hình tròn tâm O, đường kính AB = 10cm. Điền vào chỗ trống:

a) Độ dài bán hính OA là:

b) Độ dài bán kính OB là:

c) Trung điểm của đoạn thẳng AB là:

Bài 2: Cho hình tròn sau, xác định tâm, các đường kính, bán kính của hình tròn:

*

Bài 3: Vẽ hình tròn tâm O biết:

a) Bán kính hình tròn dài 4dm

b) Đường kính hình tròn dài 10cm

Bài 4: Điền vào chỗ trống:

a) Hình tròn tâm O có vô số bán kính. Đúng hay sai? …

b) Hình tròn tâm A có bán kinh AB bằng 7cm, hỏi độ dài đường kính BC là:…

c) Trung điểm của đường kính hình tròn tâm O là:…

Xem thêm: Nps Là Gì – Net Promoter

4.2. Đáp án

Bài 1:

a. Độ dài bán hính OA là: 5cm

b. Độ dài bán kính OB là: 5cm

c. Trung điểm của đoạn thẳng AB là: O

Bài 2:

a) Tâm của hình tròn là: O

b) Các đường kính của hình tròn là: AD, BC

c) Các bán kính của hình tròn là: OA, OB, OC, OD

Bài 3:

a) Hình tròn tâm O bán kính 4 dm

*

b) Bán kính hình tròn là:

10 : 2 = 5 (cm)

Vẽ hình tròn tâm O bán kính 5cm tương tựu phần a.

Bài 4:

a. Hình tròn tâm O có vô số bán kính. Đúng hay sai? Đúng

b. Hình tròn tâm A có bán kinh AB bằng 7cm, hỏi độ dài đường kính BC là:14cm

c. Trung điểm của đường kính hình tròn tâm O là: O

Ngoài những kiến thức trên, các phụ huynh có thể tham khảo các bài giảng tại Vuihocđể con học tốt toán lớp 3 hình tròn tâm đường kính bán kính nhé!

Chuyên mục: Hỏi Đáp